Bureaugratie

Soms wordt over bureaucratie geschreven alsof ze helemaal gek geworden zijn. In het Engels hoor je daarom nog wel een bureaucrazy. Dat is echter niet de zoektocht in Bureaugratie. In dit project onderstreep ik het belang en de vruchten van bureaucratie (tjee, wat ben ik blij om niet bang te hoeven zijn voor het recht van de sterkste), maar zie ook dat het soms wat gracieuzer kan… Bureaugratie! .