Bewegen & bezinnen

Wandelen, pelgrimeren en bewegingskunsten

Mijn naam is Wilco Kruijswijk en graag stel ik me aan je voor met wat korte verhalen over mijzelf.

Bergpaadjes en asfaltwegen, industrie en een klein boerderijtje; op een pelgrimstocht wandel je door het landschap en accepteer je dat zoals het is. In 2007 wandelde ik van de Pyreneeën naar Santiago de Compostella. Nu wandel ik ieder jaar een maand op een pelgrimsroute. In Spanje, Turkije, Japan, Italië, Frankrijk, waar dat maar kan. Om door fysieke inspanning tot rust te komen, te bezinnen en dutjes te doen in het veld. En om weer boordevol nieuwe ideeën thuis te komen. Zoals het maken van een Gelukskaart en een Gelukseconomie. En natuurlijk is de Camini zo ontstaan. En vooral uit zich dit in de eigentijdse pelgrimstocht: het Gelukkigerwijspad.

Vanaf 1999 hou ik mij bezig met de filosofie en beoefening van Oosterse krijgs- en bewegingskunsten. Zo heb ik jaren Aikido beoefend en Tai Chi, waarin ik ook vier jaar de docentenopleiding heb gevolgd. Ik volgde enkel cursussen in massage en heb de docentenopleiding voor Dru Yoga gevolgd. Uit deze ervaringen is de stapperij voortgekomen.

Wetenschap & praktijk

Nieuwsgierigheid ten top!

“Als ik later groot ben wil ik alles weten wat er te weten valt!”. Die woorden zette ik als kind kracht bij door het telefoonboek te pakken om die te gaan spellen. In essentie is er sinds die tijd niks veranderd, al heb ik door schade en schande mijn ambitie iets bij moeten stellen. Mijn studiepad verraad mijn brede interesse: via Filosofie en Theaterwetenschappen studeerde ik uiteindelijk cum laude af in de Algemene Sociale Wetenschappen.

Wetenschap en praktijk lijken tegenpolen van elkaar. Veel mensen ervaren dit als een kloof, ik zie het meer als yin en yang: onlosmakelijk met elkaar verbonden en in elkaar verankerd. Ik doe graag onderzoek en benut wetenschappelijke kennis bij ontwerpen. Tegelijkertijd wil ik het ook zelf ervaren en uitproberen.

Verbinden & Creeëren

Blijven exploreren en ontwikkelen

Vrijwel dagelijks verwonder ik mij en daar ben ik blij om. Ik zoek naar verbindingen hoe ik het werk van Lefebvre over ritmeanalyse kan verwerken in drummen of in wandelen, bijvoorbeeld met Morse Lopen. Of hoe ik mijn voorliefde voor tekenen en vormgeven kan verbinden door een landkaart te maken met daarop een toegankelijke analyse van bestaande kennis over geluk. Of de verbinding tussen wandelen en mijn voorliefde voor programmeren: Walk ’n Draw. Of simpelweg: deze website, ik vind het leuk om daar stap voor stap aan te knutselen. Ook het hele ontwikkelproces van de geluksmunt, via hout, 3d-printen naar tin gieten is een mooie typering van hoe ik oud-en-nieuw, ambacht en techniek, graag met elkaar verbind om iets nieuws te creeëren.

Publicaties

Boeken, brochures en essays

Batman, G. & Kruijswijk, W.P. (2022) Samen geven we kleur. Cultuursensitief werken met vrijwilligers bij mantelzorgondersteuning. Zeist: MantelzorgNL

Kruijswijk, W.P. (2022) Passende ondersteuning voor Indische en Molukse mantelzorgers. Wegwijzer voor zorg & welzijn. Zeist: MantelzorgNL, Stichting Pelita, LSMO

Kruijswijk, W.P. (2022) Passende ondersteuning voor Indische en Molukse mantelzorgers. Wegwijzer voor huisartsen. Zeist: MantelzorgNL, Stichting Pelita, LSMO

Kruijswijk, W.P. (2022) Passende ondersteuning voor Indische en Molukse mantelzorgers. Wegwijzer voor gemeenten. Zeist: MantelzorgNL, Stichting Pelita, LSMO

Kruijswijk, W.P., Grinsven, S. van, Scherpenzeel, R. (2021) Gids waarderend veranderen. Over lokale samenwerking voor en met mantelzorgers. Utrecht: Movisie.

Besselink, D., Esch, E. van, Kruijswijk, W.P. (2020). Stagebureau informele zorg. Voor het organiseren van betekenisvolle stages in de informele zorg. Zeist: MantelzorgNL

Kruijswijk, W.P. (2020, 2022). Het Struinpad. Een avontuur tussen rivier en dijk. Utrecht: GeluksPers.

Kruijswijk, W.P. (2020). Smedekinckpaadjes. Voor beweging en ontmoeting. Utrecht: GeluksPers.

Kruijswijk, W.P. (2017,2018,2019,2021). Gelukkigerwijspad. Lichtvoeting en diepzinnig pelgrimeren. Amersfoort: GeluksPers.

Kruijswijk, W.P. (2017). Geertje Arendspad. Op zoek naar thuisgevoel. Amersfoort: GeluksPers.

Kruijswijk, W.P., Peters, A., Nanninga, K., Tanja, A. (2017). De kunst van het weten. Toolkit monitoren en evalueren van het informele zorgbeleid. Utrecht: Movisie.

Kruijswijk, W.P., Hermans, M., Rooijen, H. van (2016). Mannen en mantelzorg. Niet te missen! Utrecht: Movisie.

Kruijswijk, W.P., Hoek, K. van den & Maat, J.W. van de (2014). Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt. Utrecht: Movisie.

Kruijswijk, W.P., Peters, A. (2014). Samen zorgen met mantelzorgers. Visie op mantelzorg. Utrecht: Expertisecentum Mantelzorg.

Kruijswijk, W.P., Veer, M. van der, Brink, C., Calis, W., Maat, J.W. van de, Redeker, I. (2014). Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld. Utrect: Movisie, Vilans, Actiz.

Kruijswijk, W.P. , Peters, A., Elferink, J., Scholten, C. & Bruijn, I. de (2013). Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld. Houten: BSL.

Cuijpers, M., Kruijswijk, W.P. & Lier, W. van (2012). Momenten van zin. Essay over zingeving en mantelzorg. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg.

Kruijswijk, W.P. (2011). Uit het oog. Essay over gevoelens van eenzaamheid onder mantelzorgers. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg.

Hoofdstukken

Kruijswijk, W.P. (2021) Met elkaar zorgen. Een volledig netwerk en de dagelijkse realite In: Hartenkreten van mantelzorgers, Witteveen, E. Siteur-Scholten,A. & Brandts, M. (Red) Oud-Turnhout: Gompel & Svacina.

Kruijswijk, W.P. (2021) De energie van de mantelzorger. Mantelzorg vanuit het dagelijks leven bekeken. In: Hartenkreten van mantelzorgers, Witteveen, E. Siteur-Scholten,A. & Brandts, M. (Red) Oud-Turnhout: Gompel & Svacina.

Kruijswijk, W.P. (2021) Respijtzorg. Een adempauze voor de mantelzorger. In: Hartenkreten van mantelzorgers, Witteveen, E. Siteur-Scholten,A. & Brandts, M. (Red) Oud-Turnhout: Gompel & Svacina.

Witteveen, E. & Kruijswijk, W.P. (2021) Wat zijn kenmerken van de mantelzorgsituatie? Over diversiteit en belasting. In: Hartenkreten van mantelzorgers, Witteveen, E. Siteur-Scholten,A. & Brandts, M. (Red) Oud-Turnhout: Gompel & Svacina.

Witteveen, E. & Kruijswijk, W.P. (2019). De energie van de mantelzorger, een ander perspectief. In: Handboek Steunend Relationeel Handelen, Wilken, J.P. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Kruijswijk, W.P. (2018). Hoop. In: Vermaas, M. (red) Met liefde zorgen. Inspiratie voor mantelzorgers. Utrecht: Uitgeverij Boekencentrum.

Kruijswijk, W.P. (2018). Loslaten. In: Vermaas, M. (red) Met liefde zorgen. Inspiratie voor mantelzorgers. Utrecht: Uitgeverij Boekencentrum.

Kruijswijk, W.P. (2018). Zelfzorg. In: Vermaas, M. (red) Met liefde zorgen. Inspiratie voor mantelzorgers. Utrecht: Uitgeverij Boekencentrum.

Kruijswijk, W.P., Peters, A. & Witteveen, E. (2016). Samenspel tussen mantelzorg en professionals. In: Handboek werken in de wijk, Wilken, J.P. & Bergen, A. van (red). Amsterdam: SWP.

Wetenschappelijke artikelen

Hoogeboom, M., Kruijswijk, W.P. & Yerkes, M. (2016). Reconciling work and informal care across organisations: a question of capabilities? Odense: conference paper.

Kruijswijk, W.P., Da Roit, B. & Hoogenboom, M.H.M. (2014). Elasticity of care networks and the gendered division of care. Ageing & Society

Artikelen

Pasman, R., Francke, A.L., Kruijswijk, W., Witkamp, E. (2020) Blended-learning in de wijk: mantelzorgondersteuning in de laatste levensfase. Pallium: 2020, 22(3), 25-27

Kruijswijk, W.P. & Dam, M. (2019). Het belang van sociale netwerken. Utrecht: HU, KUS.

Kruijswijk, W.P. & Witteveen, E. (2018). What’s in a name. Over de definities en de rijke wereld van informele zorg. Utrecht: HU, KUS.

Kruijswijk, W.P. & Witteveen E. (2018). Sociaal netwerk, mensen werk! Aandacht van de gemeente voor een meer relatie gerichte benadering. Utrecht: HU, KUS.

Bijnsdorp, F., Broese van Groenou, M., Francke, A., Pasman, R., Evans, N., Peeters, C. & Kruijswijk W. (2018). Zorgnetwerken. Wie zorgt voor thuiswonende ouderen aan het levenseinde. Pallium, multidisciplinair tijdschrift over Palliatieve zorg. Vol 20, No 4, sep 2018.

Kruijswijk, W.P. (2017). Verdwalen voor het goede doel. Het Zoet, Arnhem

Kruijswijk, W.P. (2017). Zwerven door Twente. Hilligenbpad. In: Jacobsstaf 116, pg 54-55

Kruijswijk, W.P. (2017). Mijmeren over geluk. Gelukkigerwijspad. In: Jacobsstaf 115, pg 24-26

Kruijswijk, W.P. (2017). Verbdinding en verdieping op de Walk of Wisdom. In: Jacobsstaf 114, pg 28-30

Kruijswijk, W.P. (2016). Als zitten het nieuwe roken is, hoe stop ik dan met zitten? Het Zoet, 2016

Kruijswijk, W.P. (2014). Hoe Buurthulp kan werken. Op: socialevraagstukken.nl

Peters, A., Houten, M. van en Kruijswijk, W.P. (2014) Ik ga het niet met de buurvrouw over de problemen in mijn hoofd hebben. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2014, nr 2.

Kruijswijk, W.P. & Cuijpers, M. (2013). Over zingeving en mantelzorg. De relatie. Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, 2013, nr 1., pg. 10 - 13.

Peters, A. & Kruijswijk, W.P. (2013). De winst van samen zorgen. In: Skipr, december 2013.

Cuijpers, M. & Kruijswijk, W.P. (2012). Aanspreken op kracht. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 2012; 34:5, pg. 240-242.

Peters, A. & Kruijswijk, W.P. (2012) Succesvolle buurthulp heeft professional op de achtergrond. Vakwerk, tijdschrift voor vrijwilligerswerk. 2012, nr. 3, pg 26-28.

(Onderzoeks)rapporten

Kruijswijk, W.P. & Ramaker, L. (2020). Logeerzorg, geschikt voor thuiswonende mensen met vergevorderde dementie? Utrecht: Movisie.

Kruijswijk, W.P. & Nanninga, K. (2017). Wat werkt bij mantelzorgondersteuning? Utrecht: Movisie.

Kruijswijk, W.P., Hoek, K. van den, Rooijen, H. van (2016). Wat geeft een adempauze aan de mantelzorger? Utrecht: Movisie.

Kruijswijk, W.P., Vethman, A. & Wierda, E. (2015). Position paper - gendersensitief beleid bij gemeenten. Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Bunnik: NVR, Atria, Movisie, Mezzo.

Kruijswijk, W.P., Meeuwsen, M. & Peters, A. (2014) ZonMw-signalement Informele zorg. Den Haag: ZonMw.

Oude Avenhuis, A. & Kruijswijk, W.P. (2014). Een plek en een stem voor mensen met dementie. Evaluatieonderzoek voor het Odensehuis. Utrecht: Movisie.

Kruijswijk, W.P. , Peters, A., Bosch, A. van den, Maat, J.W. van de, Oude Avenhuis, A. (2014). Buurthulp in 2014. Zes praktijkvoorbeelden. Utrecht: Movisie.

Houten, M. van, Kruijswijk, W.P., Peters, A. (2013). Beleidsidealen in de praktijk. Kansen en risico's vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie van zorg en ondersteuning. Utrecht: Movisie.

Oude Avenhuis, A. & Kruijswijk, W.P. (2013). Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrm-adviseurs. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg.

Dijk, N. van, Groffen, M., Hoitsma, S., Kruijswijk, W.P. & Renselaar, I. van (2013) Museum Rotterdam en de mantelzorgers. Rotterdam: Museum Rotterdam.

Publicaties over interventies en evidence based werken

Kruijswijk, W.P. (2020, 2022) MantelzorgBalans. Draaiboek voor bijeenkomsten. Zeist: MantelzorgNL

Scherpenzeel, R., Kruijswijk, W.P., Ballering, C. & Hazebroek, L. (2016). Effectieve respijtzorg, een stappenplan voor gemeenten. Utrecht: Movisie.

Kruijswijk, W.P. & Cuijpers, M. (2015). Op weg naar vitaliteit. Landkaarten als reflectietool voor mantelzorgers en mantelzorgondersteuners. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg.

Kruijswijk, W.P. (2012, 2014, 2015, 2017). Methodebeschrijving MantelScan. Utrecht: Movisie.

Heijs, N. & Kruijswijk, W.P. (2013) Methodebeschrijving Community Support. Utrecht: Movisie.

Maat, J.W. van de, Vermaas, M. & Kruijswijk, W.P. (2012). Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers. Herkennen, bespreken en aanpakken. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg

Kruijswijk, W.P. (2012). Handreiking MantelScan. Samenstelling, organisatie en risicofactoren van een zorgnetwerk in kaart. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg.

Kruijswijk, W.P. (2011). Methodebeschrijving Leren Balanceren. Utrecht: Movisie.

Kruijswijk, W.P. (2011). Methodebeschrijving Op reis langs de voorzieningen. Utrecht: Movisie.